Vertalingen / Übersetzungen NL D

Informatie / Information

 

drs. Janet Blanken, studie en onderzoek Duitse taal- en letterkunde.

Vertaling van al uw Nederlandse teksten in het Duits, maar ook in de omgekeerde talencombinatie.

 

Alle teksten  

Vakgebieden: Nederlandse en Duitse literatuur en poëzie, kunst, kunstgeschiedenis en catalogi

Interessegebieden: literatuur, poëzie, kunst, psychologie, geestes- en theaterwetenschappen, theater, alternatieve geneeskunde, gezonde voeding

De kosten voor een vertaling gaan per woord, regel of pagina brontekst

Graag op basis van een vertaalcontract

Een offerte is gratis

 

Übersetzungen vom Niederländischen ins Deutsche und umgekehrt. 

Drs. Janet Blanken, Studium und Forschung Deutsch und deutsche Literatur.

Hochwertige Übersetzungen vom Niederländischen ins Deutsche, aber auch in die umgekehrte Sprachenkombination.

Alle Texte 

Sachgebiete: niederländische und deutsche Literatur und Lyrik, Kunst, Kunstgeschichte und Ausstellungskataloge

Interessen: Literatur, Dichtung, Psychologie, Theater, Geistes- und Theaterwissenschaften, alternative Medizin, gesunde Ernährung

Die Preise für eine Übersetzung werden pro Wort, Normzeile oder Normseite Ausgangstext berechnet

Gerne mit Übersetzungsvertrag

Ein Kostenvoranschlag ist umsonst